Skip to main content
 • KJØLEANLEGG FOR ELBIL, BIL &

  VANNVEGG MOT SMÅ KONSTRUKSJONER

 • SubCooler
  SubCooler

  BluePipe

 • SubCooler

  BluePipe

 • SubCooler
  SubCooler

  BluePipe som Vannvegg

 • BluePipe

  Føderør

 • BluePipe

  Slukkeenhet

SUBCOOLER BluePipe

Bruksområder
Subcooler BluePipe har flere bruksområder

Bil

Slukking, kjøling og etterslukking av elbil

TankBil

Slukking, kjøling av bilder/tanker

Vannvegg

Vannvegg mellom biler og små konstruksjoner

Tanker

Kjøling av frittstående gasstanker

CBRNE

Dusjhode i CBRNE aksjoner

Elbiler og hybridbiler: forebyggende, brann – og etterslokkingstiltak

Under en kollisjon eller brann i elbil ligger det store energikilder lagret i bilens driftsbatteri. BluePipe vil være et verktøy i å forebygge at brannen starter i batteriet. Ved mistanke om skadet batteripakke skal BluePipe plasseres under bilen tidlig i fasen, her kan Crash recovery være et godt verktøy for å finne riktig plassering av drifts batteri. Bruk også varmesøkende kamera får å oppdage varmgang i batteriet. Oppdages det varmgang bør man sette på kjøling slik at man unngår høy temperatur og eventuell brann. Ved riktig plassering får vi effektiv kjøling av batteriet. Ved effektiv kjøling utsetter vi, eller stopper branntilløpet i batteriet.

BluePipe tar utgangspunkt i kjøling med vann eller skum direkte på undersiden av bilen der batteriene er lettest tilgjengelig. De fleste elbiler og hybridbiler har driftsbatteriet plassert langt nede i midten eller bak på bilen. Målet med kjølingen er å unngå at temperaturen blir så høy at batteriet eventuelt tar fyr. Eller å forhindre at en eventuell brann i bilen spres til batteriet. BluePipe fungerer utmerket sammen med brannteppe.

Bil

Kjøling/slukking

Konstruksjon

Vannvegg

Bil

Skjerming

SUBCOOLER BluePipe

Bil
Eksempler på plassering for effektiv kjøling av batteri

BluePipe er utformet med tanke på å kunne få et stort kjøletrykk på undersiden av en bil over lengere tid, og være en aktiv ubetjent kjøleinnretning med stor kjøleevne. Med to tilkoblingsmetoder kan man plassere verktøyet enkelt på ønsket plassering. Et punktert bilbatteri kan få varmgang lenge etter selve kollisjonen. Derfor bør bilen plasseres på egnet sted til faren for varmgang/brann er over.

Produktinformasjon

  • Materialtype: Rustfritt stål
  • Lengde kjøledel: 1,1 m
  • Lengde tilkoblingsrør: 1,1 m
  • Kapasitet: ca 200 l/min på 8 bar
  • Arbeidsområde: 3-12 bar
  • Kjølingspunkter: 190 hull på 1 mm
  • Tilkobling: Klokobling
  • Vekt: 5,5 kg, totalvekt 6 kg
  • Spylebredde: ca 10 m på 8 bar
  • Spylehøyde: ca 5 m på 8 bar
  • Slokkemiddel: Vann eller skum

Kjøleanlegg for elbil, bil &
Vannvegg mot små konstruksjoner

BluePipe er utformet med tanke på å kunne få et stort kjøletrykk på undersiden av en bil over lengere tid, og være en aktiv ubetjent kjøleinnretning med stor kjøleevne.

Ved brann i parkeringsplasser/hus der bilene står tett plassert kan BluePipe brukes som vannveg for å hindre spredning mellom biler.

Slokking og etterslokking av diesel og bensinbiler.

Under en brann i en vanlig diesel eller bensinbil er det høye brennverdier. Ved brann i motorrommet kan det være vanskelig å komme til. Motorrommet er godt beskyttet fra oversiden med blekk og panser. Under bilen er det ofte kun et plastdeksel (om mulig fjernes dette). Med et strålerør er det vanskelig å komme til fra undersiden av motoren dersom man ikke får opp panseret. BluePipe kan enkelt skyves under motorrommet for effektiv kjøling og slokking der det brenner. All eventuell damp vil da gå oppover og virke kjølende i resten av motorrommet. Selv om dekkene er utbrent på lave biler, trenger ikke BluePipe større åpning en 41 mm for å komme under for å iverksette slukking. Har man i tillegg brannteppe for bilbrann, er dette en fin kombinasjon. Det kan lønne seg å ta igjen panseret på bilen for å holde vanndampen lukket inne i motorrommet.

SUBCOOLER BluePipe

Vannvegg
Bruk som liten Vannvegg

Ved brann i parkeringsplasser/hus der bilene står tett plassert kan BluePipe brukes som vannveg for å hindre spredning mellom biler (se figur).